บริษัท ปตท. มอบน้ำมันหล่อลื่นเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน

บริษัท ปตท. มอบน้ำมันหล่อลื่นเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ตัวแทนจากบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) ได้มอบน้ำมันหล่อลื่นเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนแก่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการรับมอบ พร้อมด้วย นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ได้ร่วมกิจกรรมการรับมอบน้ำมันหล่อลื่นในครั้งนี้ด้วย