ประกาศ แจ้งการโอนเงินเรียนฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน

ประกาศ แจ้งการโอนเงินเรียนฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน

ประกาศจากงานการเงิน
แจ้งการโอนเงินเรียนฟรี ค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 1,130 บาท ครั้งที่ 2 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1-3
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ >>>ลิงค์นี้<<<