โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ฉ.๔

โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ฉ.๔

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ฉ.๔ โดยมี นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติกล่าวนำขอขมาพระพุทธรูป สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมรดน้ำขอพรในเทศกาลสงกรานต์ ในการนี้ นายวิทวัต ปัญจมะวัต ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ และนายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ผู้บริหารสถาบันฯ ผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔