วท.อุบลฯ ร่วมพิธีซ้อมใหญ่และถ่ายภาพหมู่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ ร่วมพิธีซ้อมใหญ่และถ่ายภาพหมู่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุนทร ดอนชัย ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายอาคม ปาสีโล ครูแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล และนายชวินทร์ พลหาญ ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นำผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่และถ่ายภาพหมู่ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติมอบโอวาทในพิธีซ้อมใหญ่ โดยมี นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสถาบันฯ นายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรตินำคณะผู้บริหาร ครู และผู้สำเร็จการศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ เข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่และถ่ายภาพหมู่อย่างพร้อมเพรียง