เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง รับเงินเดือนอัตรา 8,740 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้