ประกาศจ เยียวยานักเรียน 2,000 บาท

ประกาศจ เยียวยานักเรียน 2,000 บาท

ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง เยียวยานักเรียน 2,000 บาท