รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

รับสมัครบุคลากร ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง