การประชุมการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียน นักศึกษา

การประชุมการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียน นักศึกษา

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วันที่ ๑๖ กันยายน๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมี นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นางสาวสุภัดสา ศิริชนะ หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา และเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเตรียมการสร้างความเข้าใจระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) ต่อไป