ต้อนรับครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ

ต้อนรับครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘:๐๐ น. ที่ผ่านมา นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี และวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ในการเดินทางมาศึกษาดูงานและร่วมส่งครูที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ตามคำสั่งย้ายรอบที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ท่าน คือ นางพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ ตำแหน่ง ครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และนายเกียรติพล บุญหล่อ ตำแหน่ง ครู สาขาวิชาภาษาไทย ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ ห้องประชุมบัวแสด ชั้น ๒ อาคารโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี