สอจ.อุบลฯ จัดการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ (อวท.) ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

สอจ.อุบลฯ จัดการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ (อวท.) ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายนิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี เป็นประธานกรรมการประเมินสถานศึกษาขนาดใหญ่ นายแปลก ภีระคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล เป็นประธานกรรมการประเมินสถานศึกษาขนาดกลาง และนางสุวนิจ สุริยพันตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เป็นประธานกรรมการประเมินสถานศึกษาขนาดเล็ก ในการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินฯ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น
#PRสอจอุบลฯ