ารประเมินคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา๒๕๖๔

ารประเมินคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ มกราคม๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้เกียรติต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และส่งผลการคัดเลือกให้เขตความรับผิดชอบต่อไป