แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ผลิตและส่งมอบที่แขวนพวงมาลัยสแตนเลส ๒ ชั้น จำนวน ๒ ชุด

แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ผลิตและส่งมอบที่แขวนพวงมาลัยสแตนเลส ๒ ชั้น จำนวน ๒ ชุด

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติรับมอบที่แขวนพวงมาลัยสแตนเลส ๒ ชั้น จำนวน ๒ ชุด จากแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ นำโดย นายเอกพร วรรณประภา หัวหน้าแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ร่วมส่งมอบในครั้งนี้ โดยชิ้นงานดังกล่าวเป็นผลงานของนักศึกษา ระดับชั้นปวส.๑ แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล มีครูแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เป็นผู้ควบคุมการผลิตชิ้นงาน นอกจากนี้มี นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล นายเจริญพร เจตอธิการ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการส่งมอบอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้แขวนพวงมาลัยบริเวณลานพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สำหรับผู้ที่มากราบไหว้ต่อไป