เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจทีมเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจทีมเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ที่จะเดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงปีที่ ๒๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ทีม ประเภทรถประดิษฐ์ ณ ลานพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายธีรเดช ทิมา นายพงศักดิ์ เนตรสง่า นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ และนายปฏิพาน เสระทอง ครูแผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล เป็นที่ปรึกษาทีม ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์/เครื่องกล ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อไป