รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และนายสรรพสิทธิ์ ลออเอี่ยม หัวหน้างานปกครอง เข้าร่วมการประชุมสถานศึกษาปลอดบุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งดำเนินการจัดประชุมโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางสาวอุษณีแสงสุข เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้บรรยายในการประชุม ทั้งนี้เพื่อกำหนดมาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการให้ความรู้และถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างค่านิยมการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อไป