วท.อุบลฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

วท.อุบลฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายชวินทร์ พลหาญ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะตัวแทนครูผู้ควบคุม นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา คือ นางสาวอารีรัตน์ ประสมรักษ์ และนายทรงพล สาริบุตร นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๑ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย จังหวัดหนองคาย ภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย” โดยผลจากการแข่งขันครั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ที่อาชีวศึกษาจังหวัดระยองต่อไป นำความภาคภูมิใจมาสู่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นอย่างยิ่ง