วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมนายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และว่าที่ ร.ต. อัครวินท์ พละศักดิ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน “ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง “ ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี)