พิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ ๒ สี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

พิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ ๒ สี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา นายพงศ์ดนัย รายน้ำเงิน ครูที่ปรึกษาชมรมลูกเสือวิสามัญ ผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และพี่เลี้ยงลูกเสือวิสามัญ นำกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ ๒ สี) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ให้แก่ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อรับเข้าเป็นลูกเสือวิสามัญตามขั้นตอนให้ถูกต้องตามพิธีการทางลูกเสือต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#พิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญวทอุบลฯ
#PRวทอุบลฯ