ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2564

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID 19) ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดอยู่เพื่อเป็นการป้องกันการแรพ่ระบาด และความปลอดภัยจากการติดเชื้อโควิด 19 ของนักเรียน รักศึกษาใหม่ ที่จะเข้ารับการปฐมนิเทศ