โครงการอบรมวุ่นวัยใส รักอย่างปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการอบรมวุ่นวัยใส รักอย่างปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส รักอย่างปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี นายวิสุทธิ์ ศิริคุณ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ในเรื่องการเสริมสร้างอนามัยวัยเจริญพันธ์ ทักษะการปฏิเสธต่อพฤติกรรมเสี่ยง/เพศพูดได้ในครอบครัว การให้คำปรึกษา (Counselling) และให้บริการเจาะ HIV Combo (HIV & Syphilis) ตามความสมัครใจ ทราบผลใน ๑๕ นาที โดยทีมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ จังหวัดอุบลราชธานี และ คลินิกองค์รวม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ทั้งนี้มีตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง