มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบ จำนวน ๕ เครื่อง ให้แก่โรงเรียนอุบลวิทยาคม

มอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบ จำนวน ๕ เครื่อง ให้แก่โรงเรียนอุบลวิทยาคม

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายธาตรีพิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์แบบเหยียบ จำนวน ๕ เครื่อง ให้แก่โรงเรียนอุบลวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นางสาววิณี ถวิลบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม และคณะครู รับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภายในสถานศึกษาต่อไป