ผอ.ธาตรี พิบูลมณฑา คุมเข้มการป้องกันโควิดและอวยพรวันขึ้นปีใหม่

ผอ.ธาตรี พิบูลมณฑา คุมเข้มการป้องกันโควิดและอวยพรวันขึ้นปีใหม่

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวโอวาท และพบปะคณะครูนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๔๐ น. ณ บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยเช้าวันนี้เป็นนักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ ทุกแผนกวิชา เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญ ในการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด รวมทั้งแสดงความห่วงใยเรื่องความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ ได้ถือโอกาสกล่าวอวยพรให้กับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ อีกด้วย