วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้)
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545 ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ซึ่งได้รับการอนุญาตเมื่อวันที่ 29มิถุนายน 2564 ดังนั้น วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จะเป็นศูนย์ทดสอบความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและ ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไป