เข้าร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

เข้าร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อน การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๒๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ หัวหน้าสำนักงานศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ เข้าร่วมรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เขตพื้นที่ ภาคตะวันออก ๒ (วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง) โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้มีผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ทุกแห่ง เข้าร่วมรับฟังนโยบายกันอย่างพร้อมเพรียง