วท.อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการสมาคมครูช่างยนต์ผ่านระบบออนไลน์ แอพพลิเคชั่น Google meet

วท.อุบลฯ ประชุมคณะกรรมการสมาคมครูช่างยนต์ผ่านระบบออนไลน์ แอพพลิเคชั่น Google meet

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานประสานงานสมาคมครูช่างยนต์และผู้ประกอบวิชาชีพช่างยนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสมาคมครูช่างยนต์ (ผ่านระบบออนไลน์ แอพพลิเคชั่น Google meet) ณ ห้องศูนย์พัฒนาสื่อดิจิทัล DMDC วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้มีนายลิขิต พลเหลา ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ นายกสมาคมครูช่างยนต์และผู้ประกอบวิชาชีพช่างยนต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยมี นายกตนนท์ นาทัน หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดอบรมให้ความรู้ แก่สมาชิกครูช่างยนต์ และการแข่งขัน ทักษะวิชาชีพช่างยนต์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๓ และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป