วท,อุบลฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเพื่อมนุษย์

วท,อุบลฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเพื่อมนุษย์

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ให้เกียรตินำคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี มาให้บริการรับริจาคโลหิต โดยมีบุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้ความสนใจมาบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือในการรักษาผู้ป่วยต่อไป