วท.อุบลฯ ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ

วท.อุบลฯ ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้การต้อนรับ นายฐิติพันธ์ พิมพ์ชาย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมี นายเกียรติพล บุญหล่อ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ นายวันชัย นิยมวงศ์ หัวหน้างานอาคารสถานที่ นายอิทธิพล สุขเติม หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป