วท.อุบลฯ เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖

วท.อุบลฯ เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมอินทนิล ๔ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิรันดร์ สมมุติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยมี นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ และนางสาววรางคณา สายใหม ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ครูหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีทุกแห่ง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือ วางแผนการดำเนินงานจัดการประกวดคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกวดที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดต่อไป