นโยบายการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่ความเป็นเลิ

นโยบายการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่ความเป็นเลิ

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสติดตามมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Excellent) และพิธีเปิดอาคารเรียน แผนกวิชาโยธา ณ วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบนโยบาย