พิธีถวายบังคมและ วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช

พิธีถวายบังคมและ วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช

วันนี้ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและ
วางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานขวัญเมือง (ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หลังเก่า)
โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว