วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

วท.อุบลฯ ออกแนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยนายคมกริช สายพิณ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ดร.ทิพวรรณ สายพิณ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ นายสุรพงศ์ กันตะบุตร ครูแผนกวิชาช่างอากาศยาน และนายชัยณรงค์ เลิศชีวา ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน นำตัวแทนนักศึกษาแผนกวิชาช่างอากาศยาน ออกแนะแนวศึกษาต่อการรับสมัครนักเรียน นักศึกษารอบโควตา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ณ โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบโควตา และรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป