วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ช่วยฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ช่วยฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์ หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเครื่องกล แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม ช่วยฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัย เก็บขยะหลังน้ำลด พร้อมทั้งช่วยชาวบ้านขนย้ายสิ่งของกลับเข้าบ้าน หลังจากที่น้ำลดระดับลงจนเป็นปกติ ณ ชุมชนเทศบาลเมืองแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับการประสานงานจาก นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อช่วยหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี