การประชุมการผดุงระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๖

การประชุมการผดุงระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการประชุมการผดุงระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๖โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ดร.ทิพวรรณ สายพิณ หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วย หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาน พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป
#เรียนดีมีความสุข
#ประชุมการผดุงระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
#PRวทอุบลฯ