พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายลิขิต พลเหลาผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ทักษะการเป็นผู้จัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบ้านสวนอุบล กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งมีนายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย นางอรชดา จิวโฮฮวด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา สมอ. และคณะ จากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ดร.สมโภชน์ นพคุณ กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และคณะ มีตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ารับการฝึกอบรมอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด