โครงการปลูกป่าและดูแลฟื้นฟูต้นไม้ในสถานศึกษา วท.อุบลราชธานี

โครงการปลูกป่าและดูแลฟื้นฟูต้นไม้ในสถานศึกษา วท.อุบลราชธานี

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ให้เกียรตินำคณะครู และคณะกรรมการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และดูแลฟื้นฟูต้นไม้ในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ บริเวณสนามกีฬา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาให้ยั่งยืน สวยงามมีบรรยากาศที่ร่มรื่น เหมาะแก่การจัดการเรียนการสอนมากขึ้น