ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 2562

ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 2562

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศเเจ้งการเลื่อน กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 และการประชุมผู้ปกครอง ออกไปอย่างไม่มีกำหนดทั้งระดับ ปวช. และปวส.

เนื่องจากช่วงดังกล่าว ตรงกับวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วิทยาลัยฯ จะเเจ้งกำหนดการปฐมนิเทศฯ และการประชุมผู้ปกครอง ให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ ในส่วนขอวันเปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๒ ยังคงกำหนดการเดิม คือวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

: งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
คุณครูสวัสดิ์  ธงไชย  หัวหน้างานทะเบียน