การดำเนินงานมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

การดำเนินงานมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้เกียรติเข้าติดตามการดำเนินงานมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ อาคารหอประชุมโดมน้อย ซึ่งในวันนี้ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้กำหนดให้เป็นการมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) โดยภายในงานได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียน นักศึกษาใหม่ พร้อมกับรับชุดนักเรียนนักศึกษา และชุดฝึกงานด้วย
#เรียนดีมีความสุข
#มอบตัวนักเรียนนักศึกษาประเภททั่วไป
#PRวทอุบลฯ