การรายงานตัวแจ้งจำนงเลือกสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

การรายงานตัวแจ้งจำนงเลือกสถานศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

(ข่าว ปชส.วท.อบ.วันนี้) อาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการรับรายงานตัวฯ ดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อแจ้งความจำนงเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Smart Classroom)ระหว่างวันที่ ๓ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้อง Smart Classroom วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีผู้เข้ารับรายงานตัว จำนวน ๕๔ คนทั้งนี้ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อลดความเสี่ยงใน การแพร่เชื้อและเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทุกคน