วท.อุบลฯ จัดแนะแนวการฝึกประสบการณ์การทำงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

วท.อุบลฯ จัดแนะแนวการฝึกประสบการณ์การทำงานของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายวิเชียร กำทอง หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นายทรงศักดิ์ สัตนาโค หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ว่าที่ ร.ต.กรีฑาวุฒิ ทนงจิต หัวหน้างานความร่วมมือ และนายคารม แก้วกันยา ครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ นำนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. เข้ารับฟังการแนะแนวโครงการรับนักศึกษาฝึกงาน (3G Project – Student Trainee) ณ ห้องประชุมบัวฟ้า โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็กทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการทำงาน ตลอดจนได้ฝึกภาคปฏิบัติ จากการปฏิบัติงานจริงและเมื่อจบภาคการศึกษาแล้ว สามารถนำไปพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพที่เหมาะสมและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานต่อไป