วท.อุบลฯ รับมอบเงินทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จากตัวแทนชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปี ๒๕๑๔

วท.อุบลฯ รับมอบเงินทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จากตัวแทนชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปี ๒๕๑๔

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีมอบหมายให้ นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย นางสาวธิดารัตน์ บุญดล ผู้ช่วยเลขานุการชมรมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นตัวแทนรับมอบเงิน จำนวนเงิน ๑๓,๗๐๐ บาทเพื่อนำมาสมทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จากตัวแทนชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปี ๒๕๑๔ ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการนี้คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จึงขออนุโมทนาบุญมายังทุกท่านที่ร่วมกันสมทบทุนสร้างรั้ว วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีในครั้งนี้
#เรียนดีมีความสุข
#สมทบทุนสร้างรั้ววิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
#PRวทอุบลฯ