การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

การประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

วันที่ ๒๗ มกราคม๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และนางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้เกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมิน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา ครูที่ปรึกษา ที่เข้าร่วมการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน” ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยในปีนี้มีการส่งผลงานเข้าร่วมการประเมินจำนวนทั้งสิ้น ๙๘ ผลงาน ส่วนผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เป็นตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประเมินในระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาชีวศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐทุกแห่งเป็นอย่างดี