กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี ๒๕๖๒

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี ๒๕๖๒

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี ๒๕๖๒ ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนดคือ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ที่จัดขึ้น ณ หอประชุมโดมใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมจำนวน ๕,๐๐๐ คน กิจกรรมในงานประกอบด้วย การเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐ การอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกและพิธีเผาทำลายยาเสพติด ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้จัดนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐๐ คนและจัดบูท To Be Number One เข้าร่วมกิจกรรมในงาน