ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้แก่ นายณัฐวรรธน์ เกษกุล ครูแผนกวิชาโยธา โดยมี นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง หัวหน้าแผนกวิชาโยธา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนายเรืองชัย เขียวสด ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ให้เกียรติมาเป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้ อีกทั้งได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาโยธาอีกด้วย