วท.อุบลฯ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการขอเปิดหลักสูตรจัดการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ฯ

วท.อุบลฯ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการขอเปิดหลักสูตรจัดการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ฯ

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสุวิชา มั่นยืน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายวิเชียร กำทอง หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาในการขอเปิดหลักสูตรจัดการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๖๓ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ซึ่งนำโดย นายพงษ์ศักดิ์ ศรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม ประธานกรรมการ ต่อมาได้เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน ณ ๑.แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ๒.ห้องปฏิบัติการพัฒนาทักษะระบบสมองกลฝังตัวและอินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง ๓.แผนกวิชาช่างกลโรงงาน และ๔.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง โดยมีนายบัณฑิตย์ เหลาทอง หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน นายภาสกร ศรีขาว หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล ทั้งนี้เพื่อตรวจความพร้อมของสถานศึกษาเกี่ยวกับการขอเปิดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนต่อไป