วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมโครงการตลาดนัดการศึกษาและอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมโครงการตลาดนัดการศึกษาและอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑาผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้นายณัฐวัฒน์ ฤทธิมนตรี หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยนายเทพลิขิต ศิริวงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครู ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการตลาดนัดการศึกษาและอาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุม ๑๑๓ ปี โรงเรียนนารีนุกูล โดยมีนายดุริยะ จันทร์ประจำ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล เป็นประธานในการเปิดพิธี ทั้งนี้มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนนารีนุกูล เข้าร่วมกิจกรรม อย่างพร้อมเพรียง เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่อในคณะ สาขา และหลักสูตรต่างๆ ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป