การประชุมการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

การประชุมการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี นางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางราตรี สะดีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายสวัสดิ์ ธงไชย หัวหน้างานทะเบียน พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อเตรียมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ การกำหนดเกณฑ์การรับสมัคร และการทดสอบความถนัดทางวิชาชีพของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ต่อไป