ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกล

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเครื่องกล
โดยกำหนดสอบ วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ แผนกวิชาเครื่องกล