วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ขอแสดงความยินดีกับ
นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สอศ.
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา (สตอ.)