วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นำคณะเข้าศึกษาดูงาน

วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นำคณะเข้าศึกษาดูงาน

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คณะครู วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์

นำโดย ดร. ศิวรักษ์ บุญประเสริฐ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นายชารินทร์ ลาฤทธิ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครู ประจำหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวแดง อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี