ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์
๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐ น. นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางสาวสายฝน สาระผล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในโอกาสที่ให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ระดับชาติ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดยโสธร ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี