ตารางการมาเรียนที่วิทยาลัยฯ (Onsite)

ตารางการมาเรียนที่วิทยาลัยฯ (Onsite)

ตารางการมาเรียนที่วิทยาลัยฯ (Onsite) สัปดาห์ที่ 1 เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ขอให้นักเรียนนักศึกษาแต่ละชั้นปีเริ่มมาเรียนตามตารางที่กำหนด